fbpx

ATG Medic

Mikroskopowa ocena parametrów krwi

Umów się na wizytę

Mikroskopowa ocena parametrów krwi  

W wielu centrach i ośrodkach terapeutycznych, metoda ta nazywana jest „mikroskopowym badaniem żywej kropli krwi”. Polega ona na nakłuciu skóry palca, pobraniu wypływającej kropli krwi na szkiełko podstawowe. W dalszym kroku prowadzący badanie nakrywa szkiełko podstawowe szkiełkiem nakrywkowym i umieszcza na nim kroplę oliwki immersyjnej. Taki preparat zostaje umieszczony pod obiektywem mikroskopu w celu rozpoczęcia badania. Mikroskopowa ocena niektórych parametrów krwi do dnia dzisiejszego budzi wiele kontrowersji w środowisku lekarskim oraz diagnostów laboratoryjnych. Po pierwsze ze względu na definicję – badanie.
Według Słownika Języka Polskiego badanie to:

Co do punktu pierwszego, to mikroskop powszechnie uznaje się za urządzenie stosowane do analizy naukowej i wszelkie jego modele są uznanymi w nauce instrumentami do takich analiz.

Co do punktu drugiego – pacjent, to osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od tego czy jest zdrowa, czy chora (definicja Światowej Organizacji Zdrowia). Tak więc, wskazany powyżej zespół czynności, mających na celu skontrolowanie stanu zdrowia pacjenta, wykonuje osoba mająca do tego odpowiednie uprawnienia czyli lekarz lub w przypadku badań laboratoryjnych – diagnosta laboratoryjny.

Co do punktu trzeciego, to tylko osoby wyżej wymienione mogą przedstawić wynik takiego badania.

Po drugie – często w ośrodkach proponujących takie „badanie”, wykonują je w większości osoby nie mające wykształcenia medycznego, a już na pewno diagnostycznego. Wyniki takich „badań” a także filmy tzw. „szkoleniowe” zamieszczane np. na YouTube, wskazują na brak znajomości składników morfotycznych krwi – czyli tego, co rzeczywiście widać na ekranie monitora „wzbogacając” to interpretacją artefaktów jako istotne czynniki patologiczne.

Po trzecie –  nagannym jest to, że szkolenia w tym zakresie prowadzą osoby także nie związane z medycyną a co gorsza, uczestniczą w nich lekarze, interpretując obraz krwi zgodnie z przekazanymi na owych kursach wiadomościami.

W naszej klinice, badanie kropli krwi w oparciu o zasady hematologii klinicznej wykonuje lek. med. Witold Kowalewski, z 47- letnią praktyką lekarską.

Badanie takie jest bezpłatne i wchodzi w zakres konsultacji lekarskiej w ATG MEDIC Warszawa.

Badanie to, jest badaniem wykonywanym w ramach uzupełnienia interpretacji, w szczególności badań morfologii krwi a także niektórych innych badań laboratoryjnych. Pacjenci zgłaszający się na konsultację wstępną bez takich badań, otrzymają zalecenia wykonania celowanych badań w oparciu o te, wstępne obserwacje obrazu krwi.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że badanie to, nie jest wyłącznym, a tylko pomocniczym narzędziem w procesie diagnozy, bo jak wskazuje wieloletnia praktyka, dokonane obserwacje były skutecznym asumptem do skierowania pacjenta na niezbędne, celowane badania laboratoryjne. Co więcej, te badania potwierdzały wyniki wcześniejszej obserwacji krwi.

Podstawą oceny preparatu jest stan erytrocytów. W ich obrębie obserwujemy:

Możemy ponadto obserwować stan i liczebność krwinek białych i często ich wzajemne relacje między sobą, stan płytek krwi, stopień szczelności jelit, agregacji kryształów cholesterolu, zaburzeń metabolizmu lipoprotein, czasem obecności metali ciężkich a także obecność niektórych bakterii i ich form.

Czego nie można zobaczyć podczas oceny kropli krwi: