ATG Medic

logo
Klinika medycyny regeneracyjnej
lek. Witold Kowalewski

lek. Witold Kowalewski

Konsultacji lekarskich w ATG MEDIC udziela lek. Witold Kowalewski, który jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi (1975 r.)

Specjalizacje:

Historia zdobywania doświadczeń zawodowych:   

 • Przychodnia Rejonowa w Białej Rawskiej – asystent 1975 r. – 1980 r.
 • Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej – lekarz zespołu wyjazdowego 1975 r. – 1980 r.
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Czerwińsku nad Wisłą – kierownik 1980r. – 1986 r.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Płocku – z-ca Dyrektora ds. profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji 1983 r. – 1984 r.
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Płocku – p.o. Dyrektora ZOZ 1984 r.
 • Urząd Wojewódzki w Płocku Wydział Zdrowia – zastępca Lekarza Wojewódzkiego 1986r. – 1989 r.
 • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi – z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa 1989r. – 1993r.
 • Prywatna Praktyka Lekarska – wizyty domowe od 1994 r.
 • Ośrodek Terapii Uzależnień – od alkoholu i hazardu – terapia autorska – 2007r. – 2013r.
 • Założyciel i prowadzący Centrum Terapii I Promocji Zdrowia
 • ATG Medic – konsultacje lekarskie od 2016 r.

Ponadto:   

 • profilaktyka
 • wspomaganie leczenia chorób przewlekłych
 • medycyna holistyczna
 • wykłady

Przynależność do Stowarzyszeń:   

 • Członek Polskiej Akademii Zdrowia
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii
 • Sekretarz Zarządu Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Chorób Cywilizacyjnych

Publikacje: